Kloakservice i Slagelse


Slamsugning - Rørspuling

Slagelse Kloakservice udfører hurtig og effektiv tømning og rensning af brønde, ledninger og tanke for vand, slam, olie og kemikalier.


Slamsugning og højtryksspuling er et af vores kerneområder. Vi har 5 top moderne 4-akslet slamsugere med adskillige rum til forskellige væsker og en med vejbrøndsudstyr. Slamsugerne har udstyret til løsning af alle typer af opgaver indenfor:

 • • Slamsugning

 • • Højtryksspuling

 • • Rodskæring

 • • Olie- og kemikalietransport

 • • Tankrensning

 • • Genbrug

 • • Industrispuling

For at tilbyde vores kunder de billigste og mest miljørigtige løsninger, anvender vi genbrugsvand. Ved brug af genbrugsvand bruges der mindre vand og energi, da der ikke skal fyldes rent vand på bilerne flere gange om dagen.


Slamsugerne kører dagligt i Slagelse, Skælskør, Dalmose, Korsør og Høng

Serviceaftale


Vi udarbejder serviceaftaler med både private og virksomheder – bl.a. restauranter og produktionsvirksomheder – om servicetjek efter et nærmere aftalt tidsinterval. Servicetjek kan være af:

 • • Kloakker

 • • Pumpebrønde

 • • Fedtudskillere / Køkkenbrønde

 • • Olieudskillere

 • • Tag- og vejbrønde

 • • Septic- og samletanke

TV-Inspektion


Vi har uddannede TV operatører der udfører digital TV-inspektion. Hermed opnås et hurtigt og sikkert overblik over kloakkens tilstand – uden at grave op. Her kan konstateres brud, rotteangreb, rødder, sammenfald, fugtproblemer m.v. Med samtidig røgprøver kan vi endvidere lokalisere brud på rør.


Alle inspektioner afsluttes med en rapport, der i fire forskellige værdier redegør for rørledningens stærke og svage punkter. Fejl dokumenteres på USB / fotos. Rapport samt kopi af optagelse på USB tilsendes kunden.

Leveret af