Kloakarbejde

Vi er autoriserede kloakmestre, hvilket betyder, at vi har tilladelse til at udføre afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jorden. Etablering af nyanlæg og fjernvarmestik samt reparation af kloakskader er endnu nogle af Slagelse Kloakservice ApS’ primære arbejdsområder.

Nyanlæg:

Vi er specialister i at etablere miljørigtige spildevandsløsninger, hvor vi udfører kloakering i det åbne land med:

 • Nedsivningsanlæg
 • Sandfilteranlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Samletanke
 • Dræn
 • Faskiner

 

Reparation:

Vi udfører kloakarbejde fra A-Z. Vi konstaterer evt. skader bl.a. vha. TV inspektion, gennemgår tegninger og giver kvalificeret rådgivning. Vi forestår strømpeforinger, opgravninger, lægger rør, bortskaffer evt. overskudsjord, opfylder og reetablerer. I vores job som taksator for flere forsikringsselskaber tilbyder vi udbedring af bl.a.:

 • Rotteskader
 • Brud på rør
 • Rødder i rør
 • Sammenfald i rør

 

Vi er gerne behjælpelige med:

 • Projektering
 • Indhentning af ledningsoplysninger
  Eks: kloakplaner, telefonkabler, gas- og vandledninger
 • Tegningsmateriale
 • Jordprøver
 • Indhentning af byggetilladelser
 • Afløbsplan
  Materialer, dimensioner, placering af installationsgenstande

 

Kloakmesterens pligt

I Danmark kræver loven, at man har en autorisation for at udføre kloakarbejde. Dette uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker.


Som autorisationsloven kræver, anvender vi som autoriserede kloakmestre, et godkendt kvalitetsstyringssystem. Inden der iværksættes installationsarbejde, indhenter vi tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen. Vi har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, afprøves funktionen af installationen.

Ved afleveringen af en ny installation er det vores pligt som autoriserede kloakmestre, at gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen samt informere om vedligeholdelse.

Kontakt Slagelse Kloakservice

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og gode råd om kloakproblemer.

Slagelse Kloakservice ApS | Tlf. 5852 7062 | info@skmail.dk

Anton Petersens Eftf. | Tlf. 5852 0025 | info@skmail.dk

Kalundborg Miljø- og Kloakservice | Tlf. 5852 7062

Få uforpligtende tilbud på kloakarbejde

 

Slagelse Kloakservice ApS

 Tlf. 5852 7062

Anton Petersens Eftf.

 Tlf. 5852 0025

Kalundborg Miljø- og Kloakservice

Tlf. 5852 7062

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 24 timer

Medlem af Danske Kloakmestre

Læs vores brochure her

Slagelse Kloakservice brochure Læs brochure

Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til


Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh K
info@byggerietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk