Slamsugning i Slagelse og omegn

Slagelse Kloakservice udfører hurtig og effektiv tømning og rensning af brønde, ledninger og tanke for vand, slam, olie og kemikalier.

Slamsugning og højtryksspuling er et af vores kerneområder. Vi har 5 top moderne 4-akslet slamsugere med adskillige rum til forskellige væsker og en med vejbrøndsudstyr. Slamsugerne har udstyret til løsning af alle typer af opgaver indenfor:

 • Slamsugning
 • Olie- og kemikalietransport
 • Industrispuling
 • Højtryksspuling
 • Tankrensning
 • Rodskæring
 • Genbrug


For at tilbyde vores kunder de billigste og mest miljørigtige løsninger, anvender vi genbrugsvand. Ved brug af genbrugsvand bruges der mindre vand og energi, da der ikke skal fyldes rent vand på bilerne flere gange om dagen.


Slamsugerne kører dagligt i Slagelse, Skælskør, Dalmose, Korsør og Høng


Serviceaftale

Vi udarbejder serviceaftaler med både private og virksomheder – bl.a. restauranter og produktionsvirksomheder – om servicetjek efter et nærmere aftalt tidsinterval. Servicetjek kan være af:

 • Kloakker
 • Olieudskillere
 • Pumpebrønde
 • Tag- og vejbrønde
 • Fedtudskillere/køkkenbrønde
 • Septic- og samletanke
Slagelse Kloakservice udfører TV-inspektion

TV-inspektion

Vi har uddannede TV operatører der udfører digital TV-inspektion. Hermed opnås et hurtigt og sikkert overblik over kloakkens tilstand – uden at grave op. Her kan konstateres brud, rotteangreb, rødder, sammenfald, fugtproblemer m.v. Med samtidig røgprøver kan vi endvidere lokalisere brud på rør.

Alle inspektioner afsluttes med en rapport, der i fire forskellige værdier redegør for rørledningens stærke og svage punkter. Fejl dokumenteres på USB / fotos. Rapport samt kopi af optagelse på USB tilsendes kunden.

Få uforpligtende tilbud på kloakarbejde

 

Slagelse Kloakservice ApS

 Tlf. 5852 7062

Anton Petersens Eftf.

 Tlf. 5852 0025

Kalundborg Miljø- og Kloakservice

Tlf. 5852 7062

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 24 timer

Medlem af Danske Kloakmestre

Læs vores brochure her

Slagelse Kloakservice brochure Læs brochure

Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til


Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh K
info@byggerietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk