Om Slagelse Kloakservice

Slagelse Kloakservice ApS blev stiftet i 1971 af Willy Jensen. Dengang hed virksomheden ’Rødstensgården’, hvilket er navnet på gården, der siden starten, har været virksomhedens bopæl. I folkemunde kaldes virksomheden den dag i dag stadig ’Rødstensgården’.
Virksomhedens første maskine var en traktordreven Solus slamsuger med 2,5 m³, der i 1971 blev købt for 12.000 kr. Senere blev forretningen suppleret med en Hydrema rendegraver. I 1985 blev den første lastbilslamsuger med 9 m³ anskaffet.

Fra 1987 til 1998 deltog Slagelse Kloakservice ApS aktivt i bygningsarbejdet af Storebæltsbroen og tunnellerne – både med slamsugning og gravearbejde.

Slagelse Kloakservice ApS, der fortsat drives af Willy Jensen, har p.t. 35 ansatte. Maskinparken er udvidet betydeligt og i dag tilbydes en vifte af serviceydelser inden for kloak- og entreprenørområdet. Vores kunder er kommuner, offentlige institutioner, forsyningsselskaber, boligselskaber, virksomheder samt private. Vi kører ligeledes som taksator for flere forsikringsselskaber.

Vores medarbejderstab er meget stabil og adskillige har mange år på bagen i virksomheden. Vi ser dette som et sundhedstegn for virksomheden.


Virksomhedens kvalitetsmålsætning

Virksomheden er tilmeldt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet. Vi laver mere en 1000 kvalitetssikringer om året.

Virksomheden ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt af kunder og ansatte for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.

Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende:

  • Overholdelse af indgåede aftaler
  • Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutning
  • Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og efter gældende regler
  • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
  • Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både m.h.t. produkter og metoder
  • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav
  • I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet
  • Alle eksterne reklamationer besvares inden 2 arbejdsdage


Salgsbetingelser

Der henvises til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser i AB 92 med følgende uddybning til AB 92:


Uddybende til AB 92 § 35 gælder følgende: Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, hverken når der er tale om mangelsansvar eller produktansvar.


Hent AB92 her

Få uforpligtende tilbud på kloakarbejde

 

Slagelse Kloakservice ApS

 Tlf. 5852 7062

Anton Petersens Eftf.

 Tlf. 5852 0025

Kalundborg Miljø- og Kloakservice

Tlf. 5852 7062

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 24 timer

Medlem af Danske Kloakmestre

Læs vores brochure her

Slagelse Kloakservice brochure Læs brochure

Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til


Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh K
info@byggerietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk