Virksomhedens kvalitetsmålsætning


Virksomheden er tilmeldt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet. Vi laver mere en 1000 kvalitetssikringer om året.


Virksomheden ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt af kunder og ansatte for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.


Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende:

  • • Overholdelse af indgåede aftaler

  • • Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutning

  • • Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og efter gældende regler

  • • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav

  • • Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både m.h.t. produkter og metoder

  • • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav

  • • I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet

  • • Alle eksterne reklamationer besvares inden 2 arbejdsdage

Salgsbetingelser

Der henvises til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser i AB 92 med følgende uddybning til AB 92:


Uddybende til AB 92 § 35 gælder følgende: Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, hverken når der er tale om mangelsansvar eller produktansvar.

Hent AB92
her

Leveret af